Category Archives: FORUM SEEDING

TIẾP THỊ NỘI DUNG – KÊNH NÀO LÀ HIỆU QUẢ?

Một trong những thách thức của các nhà tiếp thị nội dung là làm sao giành được sự quan tâm và thu hút được khách hàng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, họ phải lựa chọn hình thức thể hiện nội dung thích hợp và tìm được kiểu định dạng mà khách hàng […]

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MẪU KẾ HOẠCH MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Một trong những công việc đầu tiên cần thực hiện cho một chiến dịch Marketing và Truyền thông là phải có kế hoạch. Tuy nhiên đây lại là phần công việc rất khó khăn đối với những người mới bắt đầu hoặc chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực Marketing và Truyền thông. Nhằm giúp […]